Disclaimer

Website: www.franklintalent.com en www.franklinlearning.be en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: Franklin Learning bvba, kortweg Franklin, de bevoegde uitgever van de bovenstaande websites,

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • Franklin werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
  • Franklin geeft op geen enkele wijze verklaringen of garanties van welke aard ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, beschikbaarheid of veiligheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd. Met informatie worden onder meer teksten, producten, diensten, prijzen, fotomateriaal, beelden en tekeningen, grafieken bedoeld. Deze opsomming is niet exhaustief.
  • Franklin kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van deze website of van de informatie erop. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend;
  • Franklin is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt; Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of een onderschrijving van de standpunten die erin worden geuit.
  • Franklin zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Franklin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
  • Het intellectueel eigendom van deze website berust bij Franklin. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht, en enkel mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Franklin.